PHCG00002 - Midnight Phantom (New Edition)

Ratings :


Date Issue : May. 08, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 59.00
  Share by Twitter


About This Book

Si Brandon Brazil—ang Midnight Phantom. Isang guwapong DJ. Magnificently male. With a voice that would make a nice girl go bad. Subalit patuloy na nakakulong sa babae ng kahapon. The women: Si Anya—ang thirty-nine-year-old stepmother. Kasalanan ba niya kung bakit nananatiling may poot sa dibdib ang Midnight Phantom? Ano ang lihim ng kanyang pagkatao? Si Nadja—ang magandang stepdaughter who fell in love with the voice of the Phantom. Hinangad na makatagpo ang Phantom sa kabila na hindi ito nakikiharap sa mga adoring fans. Pinagbigyan siya ng DJ at dinala sa Phantom Island. Isang disimuladong kidnapping. Silang tatlo, caught in a web of love, deceit, and vengeance.


Related Stories