RF00038 - Spiral Gang Book 4 - Palasyo Ng Ilusyon

Ratings :


Date Issue : May. 09, 2018
Publisher : Rebel Fiction
Author : Maricar Dizon
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Malakas na kapangyarihan ang isang pangako. Puwede `yong magsilbing lakas para sa binigyan pero sa isang iglap, puwede rin iyong maging ugat ng pagdurusa, lalo na kapag hindi `yon tinupad ng nangako.” Napansin ni Selna na may kakaiba sa seatmate niyang si Michelle. Madalas itong tulala at parang nahipnotismo. Hanggang isang araw, bigla na lang itong nawala. Sa paghahanap ng Spiral Gang sa kanilang kaklase, narating nila ang daan papunta sa isang tagong palasyo. Sa loob ay bumungad sa kanila ang mga pinto papunta sa iba’t ibang lugar at panahon, nakita ang hiwaga ng sinaunang mundo, inatake ng isang uri ng Laho, at nadiskubre kung anong nilalang ang kumuha sa kanilang kaibigan. Pero kahit nakita nina Selna si Michelle, nahirapan naman silang isama ito pabalik sa kanilang mundo. Nasa ilalim kasi ito ng kapangyarihan na mas malakas kaysa sa inaakala nila…


Related Stories