RF00037 - Spiral Gang Book 3 - Ang Awit ng Sirena

Ratings :


Date Issue : May. 09, 2018
Publisher : Rebel Fiction
Author : Maricar Dizon
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“This world is full of strange and amazing things… And out of all those things, love remains the strangest of them all. It is also the most magical.” Youth camp? Masayang event dapat para sa mga fourth year student ng Tala High School. Pero napalitan iyon ng takot nang makarinig sila ng malamyos na awit mula sa karagatan. At kinabukasan, may nalunod. Akala ng karamihan, aksidente ang nangyari. Pero alam ni Andres at ng mga kaibigan niya ang katotohanan—may nilalang sa dagat na nangunguha ng tao. Sa paghahanap ng paraan para mapigilan ang nilalang na iyon na maghasik ng lagim, nakaengkuwentro ng Spiral Gang ang nagsasalitang isda nang makapasok sila sa kuweba ng mga Naiad. Nadiskubre din nila ang tunay na pagkatao ng misteryosong si Lukas. Pero hindi lang pala iyon, nang malaman kasi nila ang sekreto ng karagatan, malalaman din ni Andres ang malaking sekretong itinatago ng kanyang lolo. Sekreto na tuluyang babago sa tingin niya sa bayan ng Tala…


Related Stories