KRG00006 - Kristine Series 6 - Amore (Beloved Stranger)

Ratings :


Date Issue : May. 23, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 52.00
  Share by Twitter


About This Book

“Hindi lahat ng nagpapakasal ay nag-iibigan, Diana. I have loved a woman once, perhaps love her still. But I broke to pieces when she died. Hindi ko na gustong maranasan pa ang pangyayaring iyon. I will marry you because I desire you at dahil kailangan ko ng asawa,” walang emosyong sabi ni Bernard. Hindi kailanman itinanggi ni Bernard na hanggang sa mga sandaling iyon ay mahal nito si Jewel. Pero inalok nito ng kasal si Diana nang dahil lang sa physical attraction nila sa isa’t isa. Walang emotional attachment. Ano ang gagawin ni Diana? Nahahati siya sa pagitan ng panganib na nakabadya sa kanya at sa pag-ibig niya kay Bernard.


Related Stories