When Anne Meets West Again

Ratings :


Date Issue : Jun. 07, 2018
Publisher : Only on Digital
Author : Tamara Cee
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“If I could only leave everything behind just to be with you, trust me, I would do it.” Gusto nang maniwala ni Anne sa kasabihang, “Kapag successful ang career, zero ang love life.” She had everything in this world a woman can ask for. Bonggang career, kotse, bahay, mapagmahal na pamilya, a best friend for keeps. Ang kaso nga lang, wala siyang love life. Dahil may isang tao mula sa nakaraan na hanggang ngayon, hinihintay pa rin yata niya.—si West. Her one great love. Ang lalaking iniwan at ipinagpalit niya noon para lang maabot ang kanyang mga pangarap. They met again after three years. Anne was ready to sacrifice everything just to be with West again. Bagay na hindi niya nagawa dati. Na-realize niyang mahal na mahal pa rin niya ang lalaki, mula noon at lalo na ngayon. But the problem was, nag-iba na si West. Hindi na niya makita rito ang dating lalaking minahal. He was cold, rude, and arrogant. And the saddest part? May mahal na itong iba.


Related Stories