Her Master - LIB00472

Ratings :


Date Issue : Jul. 04, 2018
Publisher : LIB Creatives
Author : Venice Jacobs
ISBN :
Price : PHP 90.00
  Share by Twitter


About This Book

"I can't share you with anyone. No. It's not possible. Never." Sa edad ni Janice na malapit nang mawala sa kalendaryo, nawalan na siya ng pag-asa na makahanap pa ng matinong lalaking makakasama habang-buhay. But then came Martin Velasco, her one hot boss. Hot was not even enough to describe him. Noong una, hindi naman niya masyadong napapansin ang lalaki, pero nag-iba iyon nang magsimula siyang magtrabaho para dito. Unti-unti ay natatakam na siyang mahawakan man lang kahit ang biceps ni Martin. Pero hindi puwede! Hindi ito puwedeng pagnasaan ni Janice! Nakatatandang kapatid ito ng matalik niyang kaibigan at ganoon din dapat ang turing niya sa lalaki. But the urge for a one night with him was too much. He seemed good in bed, too. Kaya hindi niya na napigilan . Isang gabi lang naman. JUST. ONE NIGHT.


Related Stories