Something Only We Know - PHR06299

Ratings :


Date Issue : Aug. 08, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cady Lorenzana
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

"Mas makakasiguro tayo kung kapatid ni Cherry ang makakapagbigay sa kanya ng bone marrow." Bone marrow transplant lang ang makakapagdugtong ng buhay ng anak nina Crystal at Marlon. Unfortunately, wala sa kanila ang ka-match ng bone marrow ng kanilang anak. At ngayon, sinasabi ng doktor na puwedeng maging ka-match ni Cherry ang kapatid nito. Nagkatinginan sina Crystal at Marlon. Paano nila magagawa ang sinasabi ng doktor gayong nag-iisang anak lang nila si Cherry? "Puwede naman uli kayong magkaanak na magiging donor ni Cherry," sabi pa ng doktor. Lalo na silang parehong natigilan. Paano sila ngayon makakapag-produce ng anak kung hawakan nga lang ang isa't isa ay nagkakailangan sila? Kung ganoong six months na silang hiwalay na mag-asawa... Nakahanda ba sina Crystal at Marlon na muling magsama at maging intimate sa isa't isa alang-alang kay Cherry?


Related Stories