MPOP0003 - Café Helenas Series Book 2 : Accidental Hearts

Ratings :


Date Issue : Sep. 18, 2018
Publisher : Manila Pop
Author : Sonia Francesca
ISBN :
Price : PHP 75.00
  Share by Twitter


About This Book

Presko. Iyon ang impresyon ni Rhome kay Byron nang una silang magkita. Pero hindi rin niya maitanggi ang atraksiyong naramdaman para sa lalaki. Ni hindi nga niya alam kung paano siya napapayag nang imbitahan nito sa isang dinner date. Pero sa huling sandali ay bigla nitong kinansela ang date na iyon—kung kailan nakabihis na siya at handang-handa na. Bumalik tuloy ang inis niya kay Byron. Ipinangako niya sa sariling hinding-hindi na ito papansinin kahit kailan. Then Rhome met his twin brother, Bryan. Kabaliktaran ang ugali ni Bryan sa kakambal. Bryan was more her kind of man. Pero sa tuwing tititigan niya ang lalaki, ang masayang disposisyon ng mukha ni Byron ang nakikita niya... At bakit lihim niyang hinihiling na sana ay si Byron nga ang kausap?


Related Stories