LRTG0001 - Los Romanticos Trilogy 1-Ryder (Romance at Work)

Ratings :


Date Issue : Sep. 30, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Mandie Lee
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“Sa iyo ko lang naramdaman kung paano ang magmahal. Sa iyo ko naranasan kung paano ang kiligin, matulala, at magkaroon ng pigil at lihim na pagnanasa.” Attracted na si Justine kay Ryder Catindig mula pa noong high school sila. Ang kaso, wrong guy ito para sa kanya kaya hindi siya bumigay sa charm nito. Nang makilala niya ang right guy sa katauhan ni Neil Marciano, umibig siya rito at nagpakasal. But Neil was a cheating bastard who eventually broke her heart. Nakipagdiborsiyo tuloy siya at very bitter na nagbalik sa kanilang bayan. Nagkrus uli ang mga landas nila ni Ryder. Naroon pa rin ang atraksiyon ni Justine para dito na lalo pa yatang tumindi dahil nakikipaglapit uli ito sa kanya. Pero sa kanilang paglalapit, natuklasan ni Justine na higit pa sa charm ang mayroon si Ryder. Until she gave in to the smoldering temptation of that sexual heat between them. They made love countlessly one night. At nagdeklara ito ng pag-ibig sa kanya. Would Justine give in to his love? Maniniwala pa ba siya sa pag-ibig gayong ang inakala nga niyang matinong lalaki noon na pinakasalan niya ay nagloko pa rin sa huli, si Ryder pa kaya na kilalang malikot sa mga babae?


Related Stories