Kristine 13 - Romano (New Edition) - KRG00013

Ratings :


Date Issue : Oct. 01, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“…I have a better idea, sweetheart.” Nanunudyo ang mga mata ni Romano nang sabihin iyon sa masungit na estranghera. “Ditch your lover and take up with me instead.” Sa ikalawang araw matapos gawing pormal ni Derick ang engagement nila, natuklasan ni Bobbie ang kataksilan ng fiancé. At sa mismong araw din na iyon, she met the most irritating but exceedingly handsome man. Pero wala siyang intensiyong makipagkilala rito. Hindi niya type ang mga lalaking nagtataglay ng maraming R. Romano. Rugged. Rough. Rude. Rich. In that order. Oh well, may isang R na gusto si Bobbie. Romantic. At hindi si Romano iyon who was so brutal in telling her na iisa lang ang gusto sa kanya­—bed partner.


Related Stories