Sweetheart 14 - Sensual (New Edition) - SWG00014

Ratings :


Date Issue : Nov. 07, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 120.00
  Share by Twitter


About This Book

She recognized the feeling… Wala na ba siyang gagawin sa buhay niya kundi panghinaan ng tuhod tuwing nakikita ito? After eleven long years, Tamara Alba was back in Trinidad. Perhaps, her reason for coming back was more of curiosity. Gusto niyang malaman ang dahilan ng isang pangyayaring ayaw na sana niyang balikan pa. Dahil malinaw pa sa alaala niya kung paano sila ipinagtabuyan paalis ng bayang iyon. The townspeople treated her family as an outcast. At nangunguna roon si Sean DeSalvo—ang anak ng pinakamayamang tao sa Trinidad. Ang lalaking hindi nangiming itapon sila sa labas ng bahay nila nang dis-oras ng gabi at umuulan pa. Sean had always been Tamara’s hero ever since she laid her eyes on him. And he would always be, lalo na nang makita uli niya ito ngayon. Hearing his voice again made her feel like her fifteen-year-old self—foolishly blinded by love. Kahit kailan, hindi nagkapuwang ang poot sa dibdib niya. Pero mula noon hanggang ngayon, iisa pa rin ang turing ni Sean sa kanya—yagit at basura. At sa ikalawang pagkakataon ay mukhang handa uli itong itaboy siya paalis ng Trinidad.


Related Stories