Temptation Island Darkest Desire Series 3, Switch Desire - RR00111

Ratings :


Date Issue : Nov. 28, 2018
Publisher : Red Line Media
Author : C.C.
ISBN :
Price : PHP 102.00
  Share by Twitter


About This Book

“I remember the first time I kissed you and felt my whole world flip.” Ria needed to do something for her twin sister. Kailangan lang niyang umarte bilang ito sa loob ng dalawang buwan. Napakasimple lang sana niyon dahil kilang-kilala niya ang kakambal. Pero mahirap palang gawin lalo na kung aarte siya sa harap ni Izaak Davidson, ang fiancé ng kakambal. Ria was supposed to hate him. Pero iba ang nararamdaman niya kapag tumititig na sa asul nitong mga mata, kaya naman pilit niyang iniwasan si Izaak. Pero wala pala siyang takas dito nang dalhin siya ng lalaki sa Temptation Island. Sa islang iyon ay pansamantalang nakalimutan ni Ria na nagpapanggap nga lang pala siya na fiancée ni Izaak…


Related Stories