Axyl, The Eldest Beast - LIB00513

Ratings :


Date Issue : Aug. 31, 2021
Publisher : LIB Creatives
Author : Gazchela Aerienne
ISBN :
Price : PHP 112.00
  Share by Twitter


About This Book

“Ang totoo, ikaw lang. Ikaw lang naman talaga…” Breonna was too desperate. Hinahabol kasi ng sindikato ang kanyang kapatid, at siyempre, damay na siya. She had no choice but to hide behind a new identity para makapagtrabaho at mabuhay. But then, nagkaroon ng bagong boss sa pinapasukang trabaho. And the boss was Axyl! The man who had been hers, once upon a time. Bigla siyang may naisip na magandang ideya. Kailangan niya ng tulong ng boss para malusutan ang mapanganib na sitwasyon. The man was known for being such a womanizer. She even heard na kailangan nito ng bed warmer. Breonna would seduce him and make him fall under her charm, make him crazy over her so he would give her what she needed. Right, she would seduce the Bachelor’s eldest beast.


Related Stories