Guevarra Hunks series 2: Mark Guadalupe

Ratings :


Date Issue : Jan. 28, 2019
Publisher : Only on Digital
Author : Cranberry Laurel
ISBN :
Price : PHP 59.00
  Share by Twitter


About This Book

“Ang babaeng tulad mo, hindi ginagawang biro. Hindi pinapaasa at hindi rin pinapaiyak. Ang babaeng tulad mo, inaalagaan, pinapasaya at… minamahal.” Hindi makapaniwala si Helen na ang nag-iisang ari-arian nilang rancho ay kayang ipatalo ng daddy niya nang dahil lang sa sugal. At hindi siya makakapayag na mawala iyon nang ganoon na lang, lalo pa ang ipangalan at ipamahala iyon kay Mark Guadalupe ang anak ng matandang lalaking matinik sa sugal na nakalaban ng kanyang ama. Dating kaklase niya si Mark na kilalang happy-go-lucky at playboy sa kanilang bayan. Pero kahit ilang beses na kausapin at pakiusapan ang lalaki, hindi ito pumayag na maibalik ang rancho sa pamilya niya. Pakiramdam tuloy ni Helen, sinasamantala ni Mark ang pagkakataon sa pagpunta-punta niya sa mansiyon ng mga ito; lagi itong nakikipag-flirt sa kanya. Pero nagbago ang lahat nang ma-kidnap at mabugbog si Mark. Kinailangan nitong magpalamig at magpagaling. Nagkataon naman na sa rancho ito nag-stay kasama ang kanyang pamilya at doon niya tunay na nakilala ang lalaki. Hindi lang pala harot si Mark. Taglay rin nito ang magandang katangian na gusto niya sa isang lalaki. Hindi nagtagal, nahulog ang loob nila sa isa’t isa at naging masaya ang kanilang relasyon. Pero mukhang kailangang matapos agad ang anumang romantic bond na nag-uugnay kina Helen at Mark. Natuklasan nila kung sino ang may kagagawan kung bakit nanganganib ang buhay ni Mark. At isang masakit na katotohanan iyon na sumira sa pagmamahalan nila.


Related Stories