Guevarra Hunks series 1: Max Guadalupe

Ratings :


Date Issue : Jan. 28, 2019
Publisher : Only on Digital
Author : Cranberry Laurel
ISBN :
Price : PHP 59.00
  Share by Twitter


About This Book

“It doesn’t matter to me whatever effect you have on me. You love me. That’s what matters most.” Dumating si Rouselle bilang si “Rachelle” sa buhay ni Max Guadalupe bitbit ang isang buong mundong galit sa lalaki. She only had one mission: ang pabagsakin ito dahil kailangan niyang itayo ang bandera ng kanyang pamilya—ang mga Candava—sa bayan ng Guevarra kung saan pinangingilagan ang pamilyang kinabibilangan ng lalaki. Pero hindi niya sinasadya na mahulog ang loob sa lalaki. She fell in love with Max—hard and fast. And she was torn now. Sino ang pipiliin niya? Ang amang nakulong dahil sa isang Guadalupe o si Max?


Related Stories