BHO Camp Book 2 - The Rockstar's Personal Assistant - PPS00140

Ratings :


Date Issue : Feb. 01, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : MsButterfly
ISBN :
Price : PHP 150.00
  Share by Twitter


About This Book

“You made an impact into my life. Nagawa mo akong baguhin nang hindi ko man lang nalalaman.” Everyone sees me as a cold and emotionless person, hence it is my name—Freezale Night. Pero hindi naman ako ganoon ka-emotionless katulad ng inaakala nila. I just like to keep everything to myself. Para kasi sa akin, hindi ko naman kailangang pag-aksayahan ng oras ang mga bagay na wala namang halaga. Like emotion... especially love. Until Lucas Darryl King, the vocalist of the band Royalty and also my next mission as a secret agent of BHO CAMP, entered my life. Since then nagulo na ang dati ay tahimik kong buhay. All kinds of bad luck came to me. I’ve already expected the worst sa playboy na kagaya ni King. Pero hindi ko inasahan na sa kauna-unahang pagkakataon, may narinig akong isang bagay na bago sa akin. The beating sound of my frozen heart.


Related Stories