The Queen Series 3 - The Queen of Flea Merchants

Ratings :


Date Issue : Feb. 14, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Ashlene Javier
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Alam mo, nakakaadik ang yakap mo.” Yara had everything: beauty, money, and influence. She could get everything she wanted and needed. She even won a beauty pageant and went to Russia to compete internationally. Pero may ibang plano si Mother Tadhana sa kanya. She lost everything that was important to her. She stopped being a “beauty” and she became lightyears away from being a “queen.” Kung mayroon mang maituturing na kaharian si Yara, iyon ay ang puwesto niya sa palengke kung saan nagtitinda siya ng mga in-season na prutas at mga RTW na damit. Hanggang sa dumating sa buhay ni Yara si Ivan Ruisch, isang male ballet dancer mula sa Netherlands. Ipinaramdam nitong muli sa kanya kung paano maging maganda at magkaroon ng halaga. Muli niyang naramdaman na may taong nag-aalala para sa kanya. Pero sinaktan lang din siya ng lalaki. Nalaman kasi ni Yara na may naiwang girlfriend sa Netherlands si Ivan at kaya lang bumalik sa Pilipinas ay para ipamukha sa kanya na ito ang binatilyong nilait-lait niya noong bata pa siya. Ngayong brokenhearted na si Yara dahil kay Ivan, patas na ba sila?


Related Stories