The Legendary Devils 1-The Accidental Hero -PPS00144

Ratings :


Date Issue : Feb. 20, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cranberry Laurel
ISBN :
Price : PHP 75.00
  Share by Twitter


About This Book

Napatunayan niya sa sarili na hindi “sorry” ang pinakamahirap sabihin kundi “good-bye. Demetineirre was one of Hade’s greatest demons. He was proud and arrogant. At hindi niya sukat-akalaing ang isang kagaya niya ay tatawagin ng isang simpleng babae—si Kaye—para hingan ng isang kahilingan. The woman turned him into a “genie”! He was completely under her spell. Hindi niya magantihan si Kaye dahil sealed ang kanyang kapangyarihan. Walang magawa si Demetineirre kundi ang makipagmatigasan sa babae. At sa paglipas ng mga araw, unti-unti niya itong nakikilala. Soon, he felt something for Kaye. Slowly, he felt he wasn’t the same demon he used to be. Marami siyang natutunan. Demetineirre started to do crazy things for her. Hanggang sa tuluyan na niyang inamin sa sarili na mahal na niya si Kaye. But he was a demon! Puwede bang maging sila?


Related Stories