The Queen Series 4 - The Queen of Conquests

Ratings :


Date Issue : Feb. 20, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : AShlene Javier
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Namimigay din ako ng libreng yakap para sa mga lamiging turista… Walang malisya, promise.” Raze made sure that she always win in her battles—sa buhay man o sa negosyo. Kaya nang mangyari ang isang trahedya sa taong napakalapit sa kanya at pinagkakautangan ng loob, nangako siyang mananagot ang may kasalanan doon. Hunter Ortiz—isang indie film actor na nakabase sa Isla Tundaan sa Caramoan—ang pangalang lumutang sa pag-iimbestiga ng private detective na inupahan ni Raze. And so, she carefully planned her revenge. She would destroy Hunter’s beloved little island under the guise of a business venture. She set for Isla Tundaan, wanting to make a great first impression to its people, lalo na sa Hunter Ortiz na iyon. Pero unang tapak pa lang ni Raze sa isla, kahihiyan na ang inabot niya—at sa harap pa mismo ni Hunter! Naiirita siya lalo sa lalaki everytime na makakaharap ito, pero kasabay niyon, may pinupukaw din itong kung ano sa kalooban niya. She was falling for his charms. Inakala pa naman niyang na kalkulado ang lahat ng mga mangyayari, pero nagkamali siya. She suddenly found herself at the losing end.


Related Stories