Under His Spell - LIB00522

Ratings :


Date Issue : Feb. 26, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : Fiona Queen
ISBN :
Price : PHP 105.00
  Share by Twitter


About This Book

“Dahil ikaw na ang laman ng puso ko ngayon, Zarina. Ikaw lang at wala nang iba…” Black sheep si Zarina ng pamilya. Dahil doon ay kinuhanan siya ng ama ng isang bodyguard. Isang super handsome, super hot and oozing with sex appeal ang magiging bodyguard niya. Si Andrew Billamore. Noong una ay hindi sila magkasundo. Gumagawa kasi ng dahilan si Zarina para kainisan siya ni Andrew para sumuko ito bilang bodyguard niya. She wanted her freedom at hindi niya iyon magagawa kung nasa tabi niya ang lalaki. But something happened that turned their world upside down. Ang dating not in good terms ay naging in good terms na, especially in… bed. Pero hindi inakala ni Zarina na habang nagsasalo sila ni Andrew sa maiinit na gabi ay unti-unti ring nahuhulog ang loob niya sa lalaki. Ang sabi ni Andrew, may nararamdaman ito para sa kanya. Iyon ang akala ni Zarina. Dahil kung kailan handa na siyang aminin sa lalaki ang nararamdaman ay saka naman niya nalaman ang totoong dahilan kung bakit ito nakipaglapit sa kanya…


Related Stories