Dangerous - PHRGR109

Ratings :


Date Issue : Feb. 27, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cady Lorenzana
ISBN :
Price : PHP 82.00
  Share by Twitter


About This Book

Si Ronan lang ang kaisa-isang tao na hindi natakot sa kanya at tinanggap siya. Nagbago ang buhay ni Daniela nang malaman niya ang kanyang totoong pagkatao—she was a werewolf. But not just an ordinary one, a rare and dangerous one. Ang mga tulad daw kasi niya ang maaaring magpabagsak sa lahi ng mga taong-lobo sa isang kisapmata lang. Ayaw mang tanggapin na isa siyang “halimaw,” kailangan niyang manatili sa pack ng mga taong-lobo. Dahil siniguro sa kanya ng leader na maaari siyang bumalik sa pagiging tao. At kailangan niyang malaman ang paraan kung paano mangyayari iyon. Isa pa, nandoon din naman si Ronan, the man who made her feel loved despite her imperfections. Tulad niya, naghahanap din ito ng paraan para bumalik sa pagiging normal. Because he was a werewolf, too. Naniniwala siyang magkasama nilang tutuklasin ang misteryo ng kanilang mga pagkatao. Pero nagsimula nang magustuhan ni Daniela ang mundo kasama ang mga taong-lobo. For the first time in her life, she found a place where she belonged. Pero hindi si Ronan. He wanted to be a human again. At kapag nangyari iyon, hindi na sila magkakasama. Because a werewolf cannot fall in love with a human being. But Daniela was willing to defy the law for the one she loved. Kahit pa ang ibig sabihin niyon ay kailangan niyang isakripisyo ang kanyang mga kalahi.


Related Stories