Once Upon A Time Trilogy 1 - Cordelia - PPS00149

Ratings :


Date Issue : Mar. 11, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Lush Ericson
ISBN :
Price : PHP 82.00
  Share by Twitter


About This Book

“Love changes plans, I guess. And my only plan now is to be with you.” Isa lang ang pangarap ng magkakaibigang mangkukulam na sina Cordelia, Cromuella, at Cassandra: ang makapag-asawa ng prinsipe. Kaya nang malamang may ginagawang labag sa kanilang kaharian si Fairy Godmother, tinakot nila ito na isusumbong sa hari. “Bigyan mo kami ng isusuot. Bigyan mo kami ng karwahe. Pagandahin mo kami,” sabi ni Cassandra para makadalo sa Pitong Gabi ng Pagpili na gaganapin sa palasyo. Pero si Cordelia, sa ibang lalaki kinikilig—kay Kael, ang guwapo at mapang-asar na kanang-kamay ni Prince Charming. Hindi naman kasi ito mahirap magustuhan dahil napakabait ng lalaki. Pero isang hatinggabi, nakita ni Kael ang totoong anyo ni Cordelia. Nagbago ito sa kanya at ang gusto lang ay parusahan siya para sa kasalanan ng lahi niya sa lalaki. Walang nagawa si Cordelia kundi sundin ang lahat ng gustong ipagawa ni Kael sa kanya dahil gusto niyang makabawi rito. Nagbabaka-sakali siyang malaman ang dahilan ng galit nito sa mga mangkukulam at gagawa siya ng paraan para mapatawad nito ang kanyang lahi. Hanggang sa malaman ni Cordelia ang dahilan ng galit ni Kael sa mga mangkukulam. Noon niya naisip na wala yatang pag-asa na mapatawad nito ang lahi niya, at wala rin yatang pag-asa na makuha niya ang puso nito…


Related Stories