Private Dancer - RR00116

Ratings :


Date Issue : Apr. 05, 2019
Publisher : Red Line Media
Author : Mystique
ISBN :
Price : PHP 90.00
  Share by Twitter


About This Book

“The good and the bad times that I shared with you will always be in my heart.” Isang private dancer si Moira. She dances for money. She is good and she knows it. And she loves the fact that she can make a lot of money from the work she does. Pero nang isang may-edad na ginang ang kumontak sa kanya para alukin ng trabaho kapalit ang malaking halaga ay nag-atubili siya. Ang gustong ipagawa sa kanya ng matanda ay ang hamunin ang apo nitong si Gabe na makatayo mula sa wheelchair kung saan mukhang wala nang balak ang lalaki na subukan pang makaalis. But when Moira saw the guy, she realized it would be like hitting two birds with one stone. Kikita na siya, mapapalapit pa siya kay Gabe na unang kita pa lang niya ay parang may humahalukay na sa kanyang sinapupunan. Ang hindi nga lang inasahan ni Moira ay ang magiging epekto sa kanya ng pagtupad sa misyong ibinigay sa kanya ng ginang…


Related Stories