Twisted Tales book 2: Better Than Revenge - PHR04552

Ratings :


Date Issue : Apr. 08, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Nikki Karenina
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Love is about being with the person you choose to be with… a person you would lovingly stare at and never get tired of.” Aso’t pusa ang turingan nina Ginger at Yoej sa isa’t isa. Hindi lumilipas ang araw na hindi sila nag-aasaran nito. Akala ni Ginger ay hindi na mababago ang batian nila sa isa’t isa hanggang sa humingi ng tulong sa kanya si Yoej. Gusto nitong magpatulong para makuha ang atensiyon ng best friend niyang si Sugar. Napagdesisyunan niyang tulungan ito ngunit hindi ang tulong na inaasahan nito. Sinabi ni Ginger kay Yoej ang lahat ng kabaligtaran ng gusto ni Sugar. Inaasahan na niyang magagalit ito sa kanya at madaragdagan uli ang pang-aasar nito sa kanya pero nag-iba ang pakikitungo nito sa kanya. Naging mabait ito sa kanya. Hindi na siya madalas na asarin nito at binubusog nito ang puso niya ng kilig. Yoej was all handsome and cool. Hindi niya napigilan ang kanyang sariling mahulog ang loob dito. Pero hindi pala siya dapat nagpadala na lang basta sa mapang-akit na tingin nito, magandang katawan, at masarap na mga labi. Dahil lahat pala ng ginawa nito para sa kanya ay pulos kalokohan lang. He was on her for revenge. Paano na ngayon ang puso niyang tumitibok para dito?


Related Stories