Sitio Delano - LIB00540

Ratings :


Date Issue : May. 05, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : XenonTheReaper
ISBN :
Price : PHP 75.00
  Share by Twitter


About This Book

Sa mga nagdaang taon ay ngayon lang nakaramdam ng matinding takot si Lily; ngayon lang siya nakatakbo nang ganoon kabilis sa loob ng gubat nang mag-isa lang. Hindi matawaran ang sayang naramdaman ng magkakaklase na sina Joross, Celine, Joy, Lily, Crystelle, Clyde, Annelyn, at Keith nang makarating sila sa Sitio Delano para gawin ang project nila sa eskuwelahan. Pero ang hindi alam ng grupo, may itinatagong sekreto ang lugar. Sekretong hindi nila sukat akalaing mangyayari sa kanila at tatapos sa sayang naramdaman ng unang araw na tumapak sila sa Sitio Delano…


Related Stories