Possessive Series Book 8, Shun Kim - LIB00532

Ratings :


Date Issue : Jun. 27, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : C.C.
ISBN :
Price : PHP 112.00
  Share by Twitter


About This Book

“Don’t leave me, Thems. Choose me.” Hindi maipaliwanag ni Shun ang parang magnet na naglalapit sa kanya kay Themarie. The woman is really a beauty. Iyong gandang masarap pagmasdan at habang tumatagal ay paganda nang paganda. Hindi niya akalaing may ganitong babae pa siyang makikilala. Lalong lumakas ang elementong iyon nang halikan siya ng babae. At kahit paulit-ulit niya nang naangkin ang mga labi at katawan ni Themarie ay parang hindi pa rin sapat. Nang malaman niya ang itinatagong sekreto ni Themarie ay bigla itong naglaho na parang bula. He searched every data base that has connections to every high law enforcement agency in the world, but nothing came up. Alam ni Shun na kailangan niyang mahanap si Themarie. Dahil hindi na lang ang katawan nito ang kailangan niya. Dahil may isang bagay na ginawa ang babae na siguradong magpapabaliw sa kanya kapag hindi niya ito nakita…


Related Stories