Possessive Series Book 7, Ymar Stroam -LIB00531

Ratings :


Date Issue : Jun. 27, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : C.C.
ISBN :
Price : PHP 105.00
  Share by Twitter


About This Book

“You are the only person who can make me talk for hours. And I like it.” There are three words to describe the famous Dr. Ymar Stroam who owns the very successful and well known YS Pharmaceutical—Serious. Intimidating. Snobbish. Habang si Czarina Salem naman ay jolly and energetic. Magkaibang-magkaiba silang dalawa. Hanggang isang gabi, may kumatok sa pinto ng bahay ni Czarina. It was none other than her hunky neighbor, the always brooding Doctor Hottie whose smile can drop any girl’s panties. Ang kaso, sa isang buwan na pagiging magkapitbahay nila ni Ymar at paninilip niya sa kaguwapuhan nito ay napag-alaman niyang mamahalin ang ngiti ng doktor. But that night, Doctor Hottie smiled and even took his clothes off in front of her! What the hell was happening? Nagunaw na ba ang mundo at sila na lang dalawa ang natira?


Related Stories