Possessive Series Book 1, Tyron Zapanta - LIB00525

Ratings :


Date Issue : Jun. 27, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : C.C.
ISBN :
Price : PHP 105.00
  Share by Twitter


About This Book

“Every part of me is in love with you.” Tyron Zapanta is one of the most sought-after bachelors in town. But aside from his devilishly and handsome looks, he is a one-woman kind of guy. He doesn’t do cheating and flings. Pero nasubukan ang paniniwalang iyon nang dumating ang kinakapatid niyang si Raine. When Tyron saw Raine’s heart-shaped face, argentine eyes and sweltering lips, he forgot all his beliefs. Ang gusto na lang niya ay ang mahalikan ang babae at ang maangkin ito. At sa isang iglap, parang naging madali para kay Tyron na kalimutan ang paniniwala niya …


Related Stories