Possessive Series Book 10, Lath Coleman - LIB00534

Ratings :


Date Issue : Jun. 27, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : C.C.
ISBN :
Price : PHP 112.00
  Share by Twitter


About This Book

“I vow to love you everyday my life.” Haze Tito, 28 years old. A beautiful flight attendant. Known as a man-hater ng mga kaibigan dahil wala na siyang ibang nakarelasyon uli mula nang mahuli niyang niloloko siya ni Lath—ang kanyang naging unang boyfriend. Kaya ikinagulat niya nang pagkalipas ng eight years ay muling magpapakita sa kanya ang ex-boyfriend at humihingi ng second chance pagkatapos siyang saktan at ipamukhang katawan lang niya ang habol nito. Nabuhay ang galit ni Haze nang ipilit ni Lath ang sarili at patunayang kaya nitong makuha siya sa ayaw at sa gusto niya. “I always get what I want... and I want you,” sabi pa ng lalaki.


Related Stories