Possessive Series Book 6, Dark Montero -LIB00530

Ratings :


Date Issue : Jun. 27, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : C.C.
ISBN :
Price : PHP 142.00
  Share by Twitter


About This Book

“You are like a rocket that hit my heart hard and fast. And I don’t have the words to express what I feel for you...” One word to describe Anniza Gonzales? Voluptuous. Yes. And because of her voluptuous body, her fiancé cheated on her. At ang babae ng fiancé niya ay tinawag siyang “ugly fat duckling.” Hindi lang puso niya ang nasaktan kundi pati ang pride niya bilang isang babae. Kaya nang gabing nalaman niya na niloloko lang siya ng kanyang fiancé, pumunta siya sa isang bar at nilunod ang sarili sa alak. That night, Anniza was so down, hurt, in pain and depressed. Then she came across Dark Montero, the handsome bastard who shamelessly kissed her in front of so many people. Sa sobrang kalasingan ni Anniza, naulit ang halik na nauwi sa mainit na gabi. Saka lang niya na-realize ang ginawa nang magising kinabukasan at wala na ang kalasingan niya. So Anniza did the most reasonable thing to do. She ran. At napatunayan niyang totoo ang kasabihang “you can run, but you can’t hide.” Dahil kahit saan siya tumakbo, naroon si Dark at naghihintay para akitin siya…


Related Stories