Possessive Series Book 4, Lander Storm - LIB00528

Ratings :


Date Issue : Jun. 27, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : C.C.
ISBN :
Price : PHP 112.00
  Share by Twitter


About This Book

“...you captured not just my heart but all of me.” Lander Storm hates the color red. Ipinapaalala kasi ng kulay na iyon ang pagkawala ng mga magulang niya. He saw his loved ones’ blood scattered on the pavement and he can’t delete it from his mind. And then he met the beautiful lady in a red dress, Vienna Sugon. Pinigilan ni Lander pero nahulog ang puso niya para kay Vienna. He knew the consequences of falling for a wayward woman. But fate was really trying to give him another reason to hate the color red. Vienna left without saying goodbye. After eight years, the lady in red came back in his life. Ginulo na naman nito ang payapa niyang mundo. Kaya ba niyang kalimutan ang takot sa mga nangyari sa nakaraan para maangkin ang babaeng bumabaliw sa puso at isip niya o hahayaan na naman niyang iwan siya ni Vienna nang walang paalam?


Related Stories