Possessive Series Book 2, Iuhence Vergara - LIB00526

Ratings :


Date Issue : Jun. 27, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : C.C.
ISBN :
Price : PHP 105.00
  Share by Twitter


About This Book

“I fell hard, fast, and I was so scared that you will not be there to catch me.” Eight years ago, Mhelanie was the most stunning and ravishing woman Iuhence’s eyes ever laid on. He instantly felt the strong desire to own her. And to his surprise, sa loob lang ng isang gabi, nagawa ng babae na gisingin ang mga emosyong hindi niya alam na mayroon pala siya sa pamamagitan ng maiinit nitong halik. Eight years later, they met again. The feeling was still there. Iuhence wanted Mhelanie so much. Ngayon lang siya nagkagusto nang ganoon sa isang babae. But apparently, Mhelanie didn’t care if she made him feel strange emotions. Kaya naging desidido si Iuhence na gawin ang lahat maging kanya lang ang babae…


Related Stories