Possessive Series Book 3, Train Wolkzbin - LIB00527

Ratings :


Date Issue : Jun. 27, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : C.C.
ISBN :
Price : PHP 105.00
  Share by Twitter


About This Book

“I didn’t plan it, but I fell for you like a shooting star from the sky. Fast and hard.” Train Wolkzbin has eluded marriage for eight years. Hindi siya magpapakasal kahit pa magunaw ang mundo, hinding-hindi siya magpapatali sa isang babae. He’s enjoying his bachelorhood. Pero magkaiba sila ni Krisz Romero. Walong taon na ang nakalipas pero pinipilit pa rin nito na magpakasal sila. To the point na kayang ibigay ng babae ang katawan nito sa kanya para lang magpakasal siya rito. Pero matigas si Train at hindi basta-basta papayag na maapektuhan ng pagnanasa ang kanyang desisyon. But when his father suffers a heart attack, he has no choice but to succumb to his father’s wish. And that is to marry Krisz Romero. As a good son, pumayag si Train sa hiling ng ama. Pinakasalan niya si Krisz at habang lumilipas ang mga araw na mag-asawa sila, tinanong niya ang sarili. Nagpakasal ba talaga siya kay Krisz dahil `yon ang kagustuhan ng ama niya o dahil sa kagustuhan niyang maangkin ang babae gabi-gabi at legal na maging pag-aari niya?


Related Stories