Agustin and Auston's Version of the Universe - PL00013

Ratings :


Date Issue : Jul. 16, 2019
Publisher : Pride Lit
Author : Lush Ericson
ISBN :
Price : PHP 90.00
  Share by Twitter


About This Book

“Mahal kita. Sabihin ko man `yon nang mabilis, sabihin ko man nang mabagal, sa paanong paraan ko man sabihin, palagi iyong totoo." Binago ni Agustin ang buhay ko. Nagkakilala kami noong mga panahong brokenhearted siya. Hindi niya kayang ikuwento sa akin ang lahat ng nangyari at nagbigay ako sa kanya ng isang payo: “Ikuwento mo na parang nangyari sa ibang universe. Sa universe na nasa noo ang sex organs ng tao. Sa universe na bawal tayong magsinungaling. Sa universe na puwede tayong makalipad…” Nagsimulang magkuwento si Agustin. At habang nakikilala ko siya dahil sa mga kuwento niya, unti-unti akong nahuhulog sa kanya… Pero ano ang pupuntahan ng nararamdaman ko kung alam ko naman na saan mang universe, hindi pa rin ako ang pipiliin niya?


Related Stories