Temptation Island Series Book 8, Hot Encounter - RR00124

Ratings :


Date Issue : Jul. 23, 2019
Publisher : Red Line Media
Author : Race Darwin
ISBN :
Price : PHP 180.00
  Share by Twitter


About This Book

“No one’s gonna ever stop me from claiming you. You’re only mine and I intend to make that happen again…” “You don’t want to play with fire, Gel. You can’t handle me.” Iyon ang sinabi ni Kaleb Donovan kay Gel nang subukan niyang akitin ang lalaki. Pero hindi siya nakinig, sa halip ay ipinagpatuloy niya ang pang-aakit. Saka niya naintindihan ang sinasabi nito isang araw na may nangyari sa kanila. She let Kaleb touch her. At iyon ang pinakamasarap na naranasan ni Gel. He took her into a place she had never been before. And she wanted more. Sa mga panahong nagsasalo sila ni Kaleb sa init ay saka na-realize ni Gel na sa maikling panahon na nakakasama niya ang lalaki ay nahulog na ang loob niya rito. Pero mapaglaro nga talaga ang tadhana. Kung kailan kasi inamin na ni Gel ang nararamdaman para kay Kaleb ay saka niya malalaman na may itinatago ito sa kanya. Isang nakaraan na makakaapekto sa mga buhay nila…


Related Stories