The Hunk Society Series Book 3, Tricked - LIB00554

Ratings :


Date Issue : Jul. 24, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : Whroxie
ISBN :
Price : PHP 202.00
  Share by Twitter


About This Book

“I love you so much that I’m afraid of losing you.” Miguel was intrigued the first time he laid his eyes on Audrey. She had the eyes of a tiger—fierce and mesmerizing. She was sultry, yet dangerous. She was a symbol of sexuality and passion. Pero agad siyang nanghinayang nang malamang ito ang babaeng ipinapahanap ni Daniel, ang namatay niyang kapatid. She was his late brother’s fiancée! Sa halip na sabihin ang kaugnayan sa kapatid, inilihim iyon ni Miguel. Nakipaglapit siya kay Audrey para tuparin ang bilin ni Daniel. Pero habang tumatagal, parang hindi na niya ginagawa iyon dahil sa kapatid kundi dahil sa sarili niyang kagustuhan…


Related Stories