Territorial Men Series Book 1, Colton Altaraza

Ratings :


Date Issue : Jul. 26, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : MissGrainne
ISBN :
Price : PHP 187.00
  Share by Twitter


About This Book

“I will always be here to dry your tears and to erase your pain… I will always be here to love you.” Kilala si Colton Altaraza sa Philippine Navy SEAL na mabangis pagdating sa underwater swimming. Pero sa huli niyang misyon bago magpakasal sa kanyang longtime girlfriend, Colton got shot by their opponents multiple times. The pain was unbearable that he almost lost consciousness. While fighting hard for his precious life, soft delectable lips suddenly pressed against his, brought him back to life… saved him… and invaded his senses. Hindi na inisip ni Colton na muli silang magkikita ng misteryosang babae pagkatapos siya nitong sagipin. Pero mukhang may plano ang tadhana. Ang mga labing natikman niya ay walang iba kundi kay Karen, ang magiging nurse niya habang nagpapagaling mula sa aksidente. No way in hell would he let her escape him. Not now that he had tasted her lips again. He would have her in his own way… in his territorial way.


Related Stories