Heaven - PHRGR4974

Ratings :


Date Issue : Aug. 13, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Angel Bautista
ISBN :
Price : PHP 112.00
  Share by Twitter


About This Book

She was all that was beautiful and kind in his life. Ang akala ni Vivian, kapag sa wakas ay na-in love siya, iyon ay sa isang ordinaryong paraan, sa isang lalaking hindi nalalayo sa kanya ang personalidad at pananaw. Pero minsan, may mga sorpresa ang tadhana. One rainy day, she met Zach. Ito ang eksaktong kabaligtaran niya. Isa itong rebelde sa kanyang kombensiyonal na buhay. Hindi ito marunong bumuo ng koneksiyon, pantapat sa kanya na ang kinasanayang buhay ay binubuo ng koneksiyon sa pamilya at mga kaibigan. Sa kabila niyon ay nagtiwala at umibig siya kay Zach. At gusto niyang makita kung saan siya dadalhin ng tiwalang iyon…


Related Stories