Love Junkies 19 - Paulino, Ang Aroganteng Romantiko 2

Ratings :


Date Issue : Aug. 16, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Minsan naiisip ko, ano ba ang mapapala ko sa lahat ng ito? Marami akong nasasaktang tao, kasama na ako roon. ‘Tapos, maiisip ko, ano ba ang kapalit ng lahat ng ‘yon? ‘Tapos, maiisip kita. Ikaw ang kapalit ng lahat ng ‘yon. And I would smile and think, hell, it’s all worth it.” The fire burned the moth’s left wing. But it figured it had another one so it kept going near the fire. It was too late for Nadia to back out from her relationship with Paulino. Mahal na mahal na niya ito. Handa na siyang sumuong sa kahit saan para ditto. Pero kailangan niyang mag-reality check—hanggang saan ang kahit saan?


Related Stories