Fatal Attraction Series Book 1, Down and Dirty

Ratings :


Date Issue : Sep. 02, 2019
Publisher : Red Line Media
Author : Whroxie
ISBN :
Price : PHP 180.00
  Share by Twitter


About This Book

“I’m willing to risk everything just to be with you every second of your life, to keep you as mine forever no matter how hard it is…” Lyca fucked up Alford’s reputation, and Alford did the same to her life. It was too late when she realized that she had messed with the wrong person. Malay ba niyang gaganti si Alford sa ginawa niyang kalokohan dito? Naked video lang naman ang kinuha niya at ipinagkalat, pero ang magaling na lalaki, kalayaan niya ang kinuhang kapalit. But she was Lyca Veliganio, and no one could ever control her life, not even Attorney Alford Guevarra. Sa isang bagay lang niya hinahayaan si Alford na kontrolin siya. She was willing to be controlled by him only in bed. Sumusumpa si Lyca na magiging malaya rin siya, gagawin ang lahat para si Alford mismo ang magpawalang-bisa ng kasal nila—kasal na ipinilit ng kanyang mga magulang. Pero mukhang magkakaroon siya ng problema. Dahil hindi inakala ni Lyca na kakainin din niya ang lahat ng mga sinabi sa bandang huli.


Related Stories