Black Bureau Elite 3 - My Kind Of Guy (Agent Einstein)

Ratings :


Date Issue : Nov. 14, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Noelle Arroyo
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

SI DAENA CENTEÑA ay lumaking ulila na sa mga magulang. Sa kabila niyon, napalaki siya nang maayos ng kanyang ninang na librarian bago ito namatay. Ngayon, bilang librarian sa technical library ng isang malaking kompanya ng computer softwares at avid reader ng romance/adventure genre, akala niya tanging sa pangarap na lang niya matitikman ang isang buhay na kasing kulay at kapeligroso ng kanyang mga nababasa. O singtamis-pero paniwala niya, sa pangarap lang iyon. Sa mga librong iyon lang niya matatagpuan ang isang lalaking pwedeng ihalintulad sa mga heroes na naroroon. Hindi niya akalain na mangyayari sa kanya ang kanyang pangarap. Nakilala niya si Lawrence Contreras-Agent Einstein ng Black Bureau Elite. ******* Narinig niya ang mahina nitong pagmumura. Pagkatapos, ginigiya na siya nito rito. Agad siyang nakadama ng relief nang makulong siya sa mainit nitong yakap. Sa unang pagkakataon mula noong mamatay si Ninang Yeye, naramdaman niyang may nag-aalaga sa kanya, may nagbibigay ng proteksyon. At lalong nag-unahan sa pagbagsak ang kanyang mga luha. ******** The highest courage is to dare to be yourself in the face of adversity. Choosing right over wrong, ethic over convenience, and truth over popularity... these are choices that measure your life. Travel the path of integrity without looking back, for there is never a wrong time to do the right thing. - Michael Moore


Related Stories