Ang Lalaking Nagmahal sa Akin 1 & 2

Ratings :


Date Issue : Nov. 18, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 90.00
  Share by Twitter


About This Book

She was the only woman who had ever made him feel that way. And that thought that she was probably the only woman who could make him feel a bit alarmed, also warmed his soul. Dahil kailangang iwasan ni Flor ang isang makulit na DOM ay napilitan siyang lumuwas sa Maynila. Masaya naman siya nang agad siyang matanggap sa isang hotel bilang chambermaid. Doon ay nakilala niya si Zeph, ang big boss niya—mayaman, guwapo, arogante, batas ang bawat salita. Hindi maganda ang naging unang pagkikita nila. Hindi sinasadyang napagkamalan niyang masamang tao ito kaya nahataw niya ito sa ulo at natutukan ng patalim. Sinesante kaagad siya nito subalit nakiusap siyang bigyan siya nito ng isa pang pagkakataon. Napahinuhod naman niya ito… Subalit bakit sa pagdaan ng mga araw ay tila ibig nitong mapabilang siya sa listahan ng mga babae nito?


Related Stories