Black Bureau Elite 5 - Until She’s Safe (Agent Panther)

Ratings :


Date Issue : Nov. 21, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Noelle Arroyo
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

"I love you, too-dangerous or otherwise. And yes, I want nothing more than to spend my lifetime with you." SIX months ago, aksidenteng naligaw si Claudia sa Tagaytay at nakasaksi sa isang krimen. At ang taong inakala niyang magbibigay ng peligro sa buhay niya ay ay isa palang undercover agent sa isang sikretong Intelligence Organization, na hiningi siya sa boss nitong druglord bilang regalo para mailigtas siya at ang cover nito sa pagkakompromiso. Kung kailan wala na ito saka niya nagawang aminin na nahulog na ang loob niya rito. Pero nakawala mula sa kulungan ang druglord, at sa takot na balikan siya nito, napilitang muling lumitaw si Agent Panther, na ang bagong misyon ay bantayan siya hanggang sa masigurong siya'y ligtas. Though Claudia was hoping it was more than that...


Related Stories