Black Bureau Elite 6 - That Agent Is My Life (Agent Blade)

Ratings :


Date Issue : Nov. 21, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Noelle Arroyo
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

"Masakit pa ba ang sugat mo?" naaawang tanong niya rito. "Hindi na masyado. I hope it hadn't bled. Ituturo kita kay Doc kapag nangyari 'yon." Imboluntaryong napangiti siya sa banta nito. "Is that so? Mas nakakatakot ba si Doc kaysa kay Mr. Cheng?" Dumilat ito, nakangiti. "Oh, yes. Every time he operates on me, nakabitin ang buhay ko sa alanganin." "Ikaw. Hindi ako agent. Hindi ko kailangang dumaan sa kanya." "I hope not," sabi nito sa grave na tinig. Nagtawanan sila, pagkatapos ay nagtitigan. Nag-init ang kanyang mga pisngi nang may maalala siya. "Hindi ako makapaniwalang tinakbuhan kita. I'm sorry." "How sorry are you?" sabi nito sa marahan, mahinang tinig. Ang pagkapaos sa tinig nito ay kumiliti sa kanyang puso. Sa titigan pa lang nila kanina ay may nabubuhay na sa kanya. At nakikita niya iyon sa mga mata nito, nararamdaman sa kakarampot na liwanag sa kanilang paligid. Napakadaling kalimutan ang peligro sa kanyang buhay habang nalulunod siya sa titig nito. "Very sorry," sagot niya sa tinig na kasinghina ng tinig nito. "Can you prove it?" "Paano?" "Kiss the pain away." She wanted to protest, but only because of shyness. His whispered request acknowledged the physical chemistry they felt at that very moment. She really wanted to kiss him. Kaya sa halip na magprotesta ay yumuko siya at hinalikan niya ito sa noo. Pero umungol ito. At bago siya makalayo ay umabot ang kamay nito sa kanyang batok at iginiya ang kanyang ulo para magtama ang kanilang mga labi.


Related Stories