Black Bureau Elite 8 - Love Is In Charge (Agent Chameleon)

Ratings :


Date Issue : Nov. 21, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Noelle Arroyo
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

MAY nagtangka sa buhay ng kinakapatid ni Axel na si Rafe at muli, nagbalik ito sa kanyang buhay. A former bestfriend who happened to be her first kiss, nabuksan ang mga natabunang conflict sa pagitan nila sa nakaraan habang tinutulungan niya ito sa problema nito sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa Black Bureau. Dahil sa muling attempt sa buhay nito, hindi na nila naiwasang itago pa rito ang BB o ang kanyang tunay na propesyon bilang isang elite agent. As BB formed a plan to capture the mastermind behind Rafes death threats, hindi na naiwasan nina Axel at Rafe iyong nakaaaliping damdaming dati ay kinatakutan at tinakbuhan nila. Love was in charge. But for how long? Would they be able to fight for it til the end?


Related Stories