Campus Girl: Helen, The Foxy Cinderella

Ratings :


Date Issue : Nov. 26, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Heart Yngrid
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

Hindi naniniwala sa fairy tale si Helen. Dahil sa hindi magandang karanasan ng kanyang ina at ng kaibigan niya, tumimo sa kanyang isip na ang mayayamang lalaki ay hindi kailanman magmamahal ng mahirap na babae. Pero nagbago ang paniniwala niya nang makilala niya si Hero de Vega. Hindi ito mapagsamantala at matapobre tulad ng ibang tipikal na mayayamang lalaki sa paligid niya. He could be her Prince Charming… and she could be his Cinderella. Pero paano kung matuklasan nito ang isang maitim na sekretong pinakatatago niya? Gugustuhin pa rin kaya nitong dalhin siya sa palasyo nito?


Related Stories