Blue Eyes, Sacred Lies - PHR3038

Ratings :


Date Issue : Jan. 09, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 90.00
  Share by Twitter


About This Book

Mula pagkabata, tila laging umaamot ng atensiyon si Sherry mula sa mga magulang niya. Tila wala ring ibang importante sa mga ito kundi ang Ate Alexa niya. Maging ang ibang tao ay mas hinahangaan ang ate niya kaysa sa kanya. Lumaki siyang sunud-sunuran sa bawat naisin ng mga magulang niya kahit iyon ay labag sa kalooban niya. Ngunit dumating sa buhay niya si Saul. Ito ang nagbigay-kulay sa mundo niyang umiikot lang sa pagsisilbi sa kanyang mga magulang at kapatid. Ito ang nagbigay sa kanya ng pagpapahalaga at pagmamahal na kailanman ay hindi niya nakuha mula sa kapamilya niya. Minahal niya ito at nakahanda siyang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Alam niyang mahal din siya nito at ibibigay nito ang lahat para sa kanya. Pero bakit kung kailan kailangang-kailangan niya ang pagmamahal at suporta nito ay saka siya nito iniwan.


Related Stories