Hong Kong Chronicles-Love In Spring - PHR3070

Ratings :


Date Issue : Jan. 09, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 90.00
  Share by Twitter


About This Book

Intense attraction at first sight. Iyon ang eksaktong naramdaman ni Serena kay Sal nang magkakilala sila sa Hong Kong. Hindi niya alam kung anong klaseng panghalina mayroon ang lalaki na tila wala siyang lakas na tanggihan ito. Ni hindi siya nakaramdam ni katiting mang pagsisisi nang may mangyari sa kanila gayong kailan lang sila nagkakilala. He was very caring and sweet. Everything felt so right, so wonderful. Naging makulay ang bakasyon niya sa Hong Kong dahil dito. But one day she woke up and he was gone. Ni hindi man lang nagpaalam ito sa kanya. Noon siya sinampal ng masaklap na katotohanan: walang halaga rito ang mga nangyari sa kanila. Ang lahat ng nangyari sa kanila ay isa lang magandang panaginip…


Related Stories