My Love, My Hero - Cloud - MLH340

Ratings :


Date Issue : Jan. 13, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sofia
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Teaser: Kung first love ni Georgette si Cloud, siya naman ay major headache nito. Nang itinalaga ito ng parents niya na maging tagapagbantay niya sakaling may umaligid na manliligaw sa kanya, nasira ang pagkakataon nito na makadiskarte at i-date ang babaeng gusto nito. Until a night changed the course of their lives forever. Sa muling pagkikita nila, handa na si Cloud na tuklasin ang kanyang madilim na nakaraan at itaya ang buhay nito para sa kanya. As if he loved her. Pero mamahalin pa ba siya nito kapag nalaman nito ang tunay niyang pagkatao?


Related Stories