Moonlight Bride

Ratings :


Date Issue : Jan. 13, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sofia
ISBN :
Price : PHP 90.00
  Share by Twitter


About This Book

Ang mahinay na musika mula sa five-piece orchestra ang umagapay kay Callea habang naglalakad siya sa pathwalk patungo sa makeshift altar na nasa harap ng higanteng puno ng camachile ng Villa Celesta. Nagmistulang ginto ang pagtama ng papalubog na araw sa white lace gown niya na imported pa mula sa Paris. Kahawig iyon ng gown na isi……


Related Stories